لمس درمانی چیست؟

به گزارش وبلاگ آمیتیس تک، درسالهای اخیر استفاده از روشهای طب مکمل وجایگزین،دردرمان امراض موردتوجه زیادی قرارگرفته است.یکی از روشهای طب مکمل و جایگزین لمس درمانی است.لمس درمانی یک تکنیک شفابخش است که درآن درمانگربا رمی ازهوشیاری تمرکزی،ازدستان خودبه نام کانون جهت ایجاد تعادل وهماهنگی،درحوزه انرژِی دوجانبه بیمار-محیط

لمس درمانی چیست؟

لمس درمانی چیست؟

روش های درمانی :

درسالهای اخیر استفاده از روشهای طب مکمل وجایگزین،دردرمان امراض موردتوجه زیادی قرارگرفته است.یکی از روشهای طب مکمل و جایگزین لمس درمانی است.

لمس درمانی یک تکنیک شفابخش است که درآن درمانگربا رمی ازهوشکمک تمرکزی،ازدستان خودبه نام کانون جهت ایجاد تعادل وهماهنگی،درحوزه انرژِی دوجانبه بیمار-محیط استفاده می کند.لمس درمانی درواقع یکی ازسازمان یافته ترین انواع لمس است که برخاسته از فرهنگ های اصیل شرقی و طب سنتی چین بوده وبریکپارچگی وجودانسان،به نام یک کل واحد و ارتباط فکروبدن،تاکید می کند.این هنر درمانی که قدمتی 4000ساله دارد،دردهه 1970توسط دولوس کریجر،پرفسورپرستاری دانشگاه نیویورک،و دوراکانز،رئیس انجمن عرفان آمریکا،براساس مدل راجرزبارویکردی عملی،مدون گشت.کریجر معتقد است برای آنکه لمس کاملا موثر و شفادهنده باشد،درمانگر بایستی قصد کمک وتوجه محض به مددجوی خودداشته باشد.به نظرمی رسدکه عمل توجه،نقشی رادرمان ایفامی کند.این نقش ازطریق حوزه انرژی اعمال می گردد.

حوزه انرژی چیست؟

حوزه انرژی یامیدان حیاتی که درفرهنگ های مختلف به نامهای متفاوتی ازقبیل هاله،پرانا،کای،بیوفیلد،بیوانرژی و... نامیده شده است،به منطقه الکترومغناطیسی اطلاق می گردد که اطراف بدن موجودات زنده و غیرزنده را احاطه نموده نموده است.مجموعه تشعشعات بدن که نشات گرفته از ماهیت اتمی جسم است،میدانی رادراطراف بدن ایجادمی کند که باتکنیک های خاص آزمایشگاهی می توانداندازه گیری،عکسبرداری وحتی باتمرین وممارست لمس گردد.

حوزه انرژی هرانسان بسته به درجات ثبات ذهنی وروانی فردتغییرمی کند.به عبارت دیگر،میدان انرژِی مرتبط با چرخه افکارانسان بوده وتغییرات آن تابع کنترل تفکرفرداست.به این ترتیب افکارمابرحوزه انرژِی وآن نیزبه نوبه خود برجسم و سلامتی تاثیرمی گذارد.برخی روانشناسان حوزه را حلقه بین جسم و روان دانسته و معتقدند که تغییرات این میدان موجب بروزعلائم سایکوسوماتیک می گردد.

تحقیقات هارولدبور نشان می دهد که میدان حیاتی درپاسخ به رویدادهای اساسی زیست شناختی بدن،ازقبیل تخمک گذاری،بیماری،جراحت و...تغییرمی کند.اختلالات عاطفی،دردو یا فرایند بیماری موجب ناهماهنگی وعدم یکپارچگی حوزه انرژی شده ودرنتیجه سلامتی فرددستخوش دگرگونی می گردد.درمانگرلمس درمانی می توانداین تغییرات رادرحوزه انرژِی فردبیمارلمس کند و با تمرکز برشفاو بهبودی مددجو،از طریق تعامل یبوفیلدخود و فرد مددجو، هماهنگی و تعادل مجدد رادرحوزه فردبیمار برقرارکند. لذاهدف لمس درمانی تحریک توانایی طبیعی بدن برای ترمیم خودازطریق ایجادتعادل درجریان انرژی می باشد.لمس درمانی علاوه بربزرگسالان برروی نوزادان ،حیوانات وگیاهان نیزموثراست.

لمس درمانی چگونه انجام می گردد؟

ازآنجا که حوزه انرژی تاحدود 45-30 سانتیمتری ازسطح بدن توسعه می یابد،لذا لمس درمانی به هردو صورت تماسی و غیرتماسی قابل اجراست.درفرم غیرتماسی دستهای پرستار همچون گیرنده هایی درفاصله 12-10 سانتیمتری ازسطح بدن حرکت نموده وجریان و نقصان انرژی را لمس می کنند و می توانند با تمرکز برسلامتی وکمک به فرد بیمار ناهماهنگی های حوزه را برطرف کنند.

لمس درمانی چه منافعی دارد؟

تحقیقات مختلف تاثیرات زیررابرای لمس درمانی نشان داده است:

1-تسکین درد

2-کاهش اضطراب

3-کاهش سطح استرس

4-ایجادریلکسیشن وکاهش علائم حیاتی

5-کاهش دیس ریتمی های قلبی

6-تسریع ترمیم شکستگی های استخوانی

7-بهبودسردردهای تنشی

8-درمان اعتیاد

9-درمان کم خونی

10-کاهش درد وبهبود عملکرد مفاصل درآرتریت دژنراتیوواستئوآرتریت

11-تسریع ترمیم زخمها

منبع:dostanfun.com

ارسالی از طرف کاربر محترم : omidayandh

منبع: راسخون

به "لمس درمانی چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لمس درمانی چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید