ابهامات عجیب آیین نامه هیات های ورزشی، قدرت ویژه مدیران کل ورزش!

به گزارش وبلاگ آمیتیس تک، آیین نامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی ورزشی استانی و شهرستانی در حالی برای اجرا ابلاغ شده که آنالیز موشکافانه ماده ها و بندهای مختلف آن، ابهامات و پرسش های مختلفی را به همراه داشته که بعضاً نگرانی هایی را نیز ایجاد نموده است.

ابهامات عجیب آیین نامه هیات های ورزشی، قدرت ویژه مدیران کل ورزش!

به گزارش وبلاگ آمیتیس تک، آیین نامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی ورزشی استانی و شهرستانی از سوی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با استناد به اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 مهر سال 98 و 15 اردیبهشت سال 1400 هیات وزیران تهیه و تصویب شد و در نهایت از وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شد تا جهت اجرا در مجامع عمومی فدراسیون ها به تصویب برسد.

بر اساس آیین نامه مربوطه، هیات ورزشی استان های کشور، موسسه غیردولتی و با فعالیت نامحدود به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار اداره رشته/ رشته های ورزشی در استان است که از سوی فدراسیون به رسمیت شناخته شده یا می شوند.

بعلاوه رییس مجمع رییس فدراسیون و نایب رییس مجمع، مدیرکل ورزش و جوانان استان معین شده اند. این آیین نامه به استناد ماده (34) اساسنامه فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران در (28) ماده و (39) تبصره در تاریخ 28 مهر 1400 به تایید وزیر ورزش و جوانان رسید و با تصویب و ابلاغ آن، آیین نامه و دستورالعمل های قبلی ملغی می شود.

آیین نامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی از سوی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون های ورزشی ابلاغ شده و به منظور اجرا باید به تصویب مجمع های عمومی فدراسیون های مربوطه برسد و پس از آن لازم الاجراست.

اما در رابطه با آیین نامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی استانی و شهرستانی ابهامات و پرسش هایی وجود دارد که بعصا باعث ایجاد نگرانی هایی شده است که به نظر می رسد باید باید به صورت صریح و شفاف به آن پاسخ داده شود و در صورت معین شدن اشکال، نسبت به برطرف آن اقدام شود.

نایب رییس پر قدرت تر از رئیس مجمع!

مهم ترین چالش آیین نامه به ماجرای قدرت بخشیدن به نایب رییس مجمع که همان مدیرکل ورزش و جوانان استان است مربوط می شود به گونه ای که از مجموع رای های موجود که حدود 35 رای می شوند، 21 رای به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار نایب رییس مجمع نهاده شده و عملا نایب رییس مجمع به جز رای خود، از 20 رای دیگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برخوردار خواهد بود؛ این بدان معناست که انتخاب 4 ورزشکار، 2 مربی، 2 داور و اعضای (حداکثر 2 نفر) کنفدراسیون قاره ای یا فدراسیون جهانی به انتخاب نایب رییس مجمع است که شامل 10 رای می شود. در عین حال، هیئت های ورزشی شهرستان ها نیز، با توجه به اینکه با بر اساس تبصره یک ماده 26 به پیشنهاد رییس ورزش و جوانان شهرستان منصوب می شوند، 10 رای آنها نیز عملا به صورت غیرمستقیم با نایب رییس مجمع مرتبط خواهد بود و در این صورت کفه ترازوی مجمع به سمت نایب رییس مجمع سنگینی می نماید.

به صورت خلاصه می توان گفت که ترکیب مجمع به گونه ای است که گزینه مدنظر نایب رییس مجمع یا همان رییس اداره کل ورزش و جوانان استان به احتمال بسیار زیاد، رای می آورد.

مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم گیری هیات استان شناخته شده است، اما در این بین بعضی برایند موارد دارای حق رای به گونه ای است که این مسئله موجب قدرت پنهان و آشکار نایب رییس مجمع یا همان رییس اداره کل ورزش و جوانان استان شده است.

از جمله مواردی که در این راستا می توان به آن اشاره نمود شامل بند 11 ماده 7 است که از وجود 2 ورزشکار مرد و 2 ورزشکار زن از میان ورزشکاران برتر منتهی به مجمع و به انتخاب نایب رییس مجمع خبر می دهد. بعلاوه بر اساس بند 12 این ماده (یک) نفر مربی مرد و (یک) نفر مربی زن از میان مربیان فعال با بالاترین مدرک مربیگری و به انتخاب نایب رییس مجمع حضور خواهند داشت. بند 13 ماده 7 اعلام نموده است (یک) نفر داور مرد و (یک) نفر داور زن از میان داوران فعال با بالاترین رده داوری و به انتخاب نایب رییس مجمع انتخاب عضو مجمع عمومی خواهند بود و بند 14 همین ماده اعلام نموده است حداکثر (دو) نفر اتباع ایرانی عضو کنفدراسیون های قاره ای یا فدراسیون جهانی (در کمیته ها یا هیات اجرایی نهاد مذکور) به شرط سکونت در استان مربوطه به انتخاب نایب رییس مجمع عضو، مجمع عمومی هیات ورزشی استان خواهند بود.

بنابراین بر اساس بندهای 11، 12، 13 و 14 تعداد 10 نفر از اعضای مجمع عمومی هیات ورزشی استان به وسیله نایب رییس مجمع انتخاب می شوند.

قدرت بخشی عجیب به نایب رییس مجمع

نکته مهم و قابل تامل اما به تبصره بند 4 ماده 8 مربوط می شود، در این تبصره آمده است؛ مجمع فوق العاده از زمان وصول درخواست حداکثر ظرف (15) روز به وسیله رییس مجمع تشکیل می شود. در صورت استنکاف رییس، نایب رییس عهده دار تشکیل مجمع خواهد بود این بدان معنا است که اگر ظرف مدت زمانی 15 روز رییس مجمع یعنی رییس فدراسیون، مجمع فوق العاده را تشکیل ندهد، نایب رییس مجمع یعنی رییس اداره کل ورزش و جوانان استان می تواند به صورت مستقیم مجمع فوق العاده را تشکیل دهد تا در رابطه با عزل رییس هیئت ورزشی استان، تصمیم گیری شود!

اختیارات ویژه تری نیز در این زمینه به نایب رییس مجمع داده شده است و نکته اساسی تر اینکه اگر 4 عضو هیات رییسه برای عزل رییس هیئت رای دهند، عملا رییس هیات عزل می شود. نکته اما اینجاست؛ حکم رییس هیئت ورزشی استان به وسیله رییس مجمع امضا می شود اما احکام اعضای هیئت رییسه طبق بند 5 ماده 9 به وسیله نایب رییس مجمع امضا می شود. در این بند آمده است: تایید اعضای هیئت رییسه (به استثنای دبیر) به پیشنهاد رییس هیات منتخب مجمع و صدور حکم به وسیله نایب رییس مجمع است؛ اتفاقی که به معنای واقعی وحدت رویه و فرماندهی را دچار اشکال می نماید چراکه حکم رییس هیئت رییسه را یک نفر امضا می نماید و حکم هیئت رییسه را نیز یک نفر دیگر صادر می نماید! بنابراین اعضای هیئت رییسه به وسیله نایب رییس مجمع یا همان رییس اداره کل ورزش و جوانان استان منصوب می شوند و اگر 4 نفر از این اعضا با هماهنگی قصد عزل رییس هیئت را داشته باشند این امکان برای آن ها فراهم شده است و این فرایند شائبه های مختلفی را ایجاد می نماید که دخالت اجرا شده است!

همان طور که پیش تر هم گفته شد در عین حال اگر رییس فدراسیون ورزشی برای عزل رییس هیئت ورزشی استان نخواهد مجمع فوق العاده تشکیل دهد، نایب رییس مجمع یا همان رییس اداره کل ورزش و جوانان استان می تواند خودش پس از 15 روز مجمع فوق العاده ای در این رابطه تشکیل دهد و این مسئله در صورت مخالفت یک فدراسیون ورزشی عامل اختلاف اساسی خواهد بود.

در عین حال بر اساس تبصره 2 ماده 26 آیین نامه، در صورتیکه فرد معرفی شده از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان برای ریاست بر هیات شهرستان، مورد تایید هیات رییسه هیات استان نباشد، اداره ورزش و جوانان شهرستان فرد دیگری را معرفی می نماید و در صورت عدم تایید نفر دوم به وسیله هیات رییسه استان، حکمیت به عهده نایب رییس مجمع یعنی رییس کل اداره ورزش و جوانان استان خواهد بود؛ بنابراین اگر روسای هیئت های ورزشی شهرستانی، (هیئت رییسه استان) با فردی که رییس اداره کل ورزش و جوانان شهرستان معرفی می نماید، مخالف باشند، حکمیت از سوی نایب رییس مجمع (مدیر کل استان) صورت می گیرد و هیئت های شهرستانی عملا به صورت غیرمستقیم وام دار نایب رییس مجمع هستند.

خلاصه کلام اینکه به نظر می رسد ترکیب هیئت های استانی به نحوی چیده شده است که کاملا با نظر نایب رییس مجمع یعنی رییس اداره کل ورزش و جوانان استان هماهنگ و نقش فدراسیون های ورزشی در این رابطه بسیار کم رنگ شده است و در مجامع اکثریت آرا به سمت گزینه ای که مدنظر مدیرکل وزارت ورزش است، سوق یافته است.

برای مشاهده متن آیین نامه نحوه فعالیت هیات های ورزشی ورزشی استانی و شهرستانی که به صورت اختصاصی در اختیار وبلاگ آمیتیس تک نهاده شد، می توانید (اینجا) کلیک کنید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "ابهامات عجیب آیین نامه هیات های ورزشی، قدرت ویژه مدیران کل ورزش!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ابهامات عجیب آیین نامه هیات های ورزشی، قدرت ویژه مدیران کل ورزش!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید